Văn phòng cho thuê tại Quận Tân Bình Dưới 8.0 USD

  • Vị trí: Trường Chinh, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
  • Diện tích: 20m2, 22m2, 40m2
  • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics