Văn phòng cho thuê tại Quận Phú Nhuận Dưới 8.0 USD

  • Vị trí: Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 -100m2
  • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics