Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Dưới 8.0 USD

  • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
  • Diện tích: 30, 50, 60, 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics