Văn phòng cho thuê tại Quận 3 Dưới 8.0 USD

  • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
  • Diện tích: 30m2, 50m2, 100m2, 150m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
  • Diện tích: 38m2, 63m2
  • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics