Văn phòng cho thuê | Từ 8.0 USD - 10.0 USD/m2

 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 28m2, 48m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
 • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 54m2, 68m2, 140m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hải, Quận 4
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 30m2, 40m2
 • Giá thuê: 189,000VND ~ 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Chinh, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 55m2, 110m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Kế Bính, Quận 1
 • Diện tích: 35, 50, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 80, 110, 200, 300, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Sa, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 50m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 110m2 - 200m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích: 30, 50, 60, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo,Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 30m2, 40m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: ĐIện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 80, 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thích Quản Đức, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 80m2 - 130m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Quận 7
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh,Quận 7
 • Diện tích: 50m2 đến 800m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Q.7
 • Diện tích: 100,150,200,250,300,500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics