Văn phòng cho thuê tại Quận 7 Từ 8.0 USD - 10.0 USD/m2

 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Quận 7
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh,Quận 7
 • Diện tích: 50m2 đến 800m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Q.7
 • Diện tích: 100,150,200,250,300,500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Q.7
 • Diện tích: 94, 123, 141, 165m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Thập,Q.7
 • Diện tích: 50,75,125,150m2
 • Giá thuê: 8,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Dương Bá Trạc, Quận 8
 • Diện tích: 4.944m2
 • Giá thuê: 189.000VND ~ 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đường 81, Quận 7
 • Diện tích: 55, 67, 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics