Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Từ 8.0 USD - 10.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 -100 - 200 - 300 - 500m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 3 m2 - 50m2 - 65 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: D2,quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 60 - 80 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2- 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 120m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 150 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ,P.25,Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 420 m2
 • Giá thuê: 168.000VND ~ 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 2000 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Mặt tiền đường Điện biên phủ, P.26, Q.Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 m2, 60 m2, 80 m2, 100 m2, 150 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics