Văn phòng cho thuê tại Quận Tân Bình Từ 8.0 USD - 10.0 USD/m2

 • Vị trí: Trường Chinh, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 41-113-244-488m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cửu Long, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 76, 92m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 23 m2, 36m2, 50m2, 108m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Hồng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30-40-50-70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50-700-100-190m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 95m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thăng Long , Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 76m2, 126m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 40, 60, 120m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 60, 90m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: từ 50 đến 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics