Văn phòng cho thuê tại Quận Phú Nhuận Từ 8.0 USD - 10.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 110m2 - 200m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thích Quản Đức, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 80m2 - 130m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 50 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 66m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 80 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40 - 60 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 -100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics