Văn phòng cho thuê tại Quận 3 Từ 8.0 USD - 10.0 USD/m2

  • Vị trí: Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
  • Diện tích: 50 - 100m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 3
  • Diện tích: 30m2 - 50m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Kỳ Đồng, Quận 3
  • Diện tích: 70 - 140 - 210m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics