Văn phòng cho thuê tại Quận 5 Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
 • Diện tích: 45 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 400m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 5
 • Diện tích: 50 --> 300m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics