Văn phòng cho thuê tại Quận 7 Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Thị Thập, Quận 7
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
 • Diện tích: 100m2 đến 450m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 40, 97, 166, 249, 320m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50m2, 70m2, 120m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh,Quận 7
 • Diện tích: 50m2 đến 800m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Q.7
 • Diện tích: 100,150,200,250,300,500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Q.7
 • Diện tích: 94, 123, 141, 165m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics