Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 150m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 45m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 62 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 150 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m3 - 55 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 72m2 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D3,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 140m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 140 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: D2,quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 60 - 80 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D1,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 m2, 225 m2
 • Giá thuê: 231.000VND ~ 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 25m2 - 30m2 - 40m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 70m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 130m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2- 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 120m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m2 - 35m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 150 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 16m2 - 45m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 - 90 - 120 - 170m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics