Văn phòng cho thuê tại Quận Tân Bình Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 41-113-244-488m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cửu Long, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 76, 92m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 150, 300, 450, 600, 900m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 43m2 – 104m2 – 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80-140-190m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 132m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 130m2, 150m2, 220m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300-500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80, 160m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50, 95, 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sông Thao, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-400-600m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200 m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Tân Bình
 • Diện tích: 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Tân Bình
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics