Văn phòng cho thuê tại Quận Phú Nhuận Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 110m2 - 200m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 66m2 - 130m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 80m2 -120m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 100m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 100 - 195m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 75 - 95m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 150 - 300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 130 - 330m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 155m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 220m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 150m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: hiện đang full diện tích
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 100m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics