Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 50 - 300m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 20 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2tháng
 • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 55m2, 110m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 89m2, 114m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 80, 110, 200, 300, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Khánh Dư, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 65m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 35, 60m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 100 m2, 150m2, 280m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 73, 80, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
 • Diện tích: 35m2, 150m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Giai, Quận 1
 • Diện tích: 35m2, 80m2, 110m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mai Thị lựu, Quận 1
 • Diện tích: 80,100, 160m2, 500m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo,Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 30m2, 40m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 28, 43, 58, 100, 150, 225m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 20m2 - 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics