Văn phòng cho thuê tại Quận 2 Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Số 3, Quận 2
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lương Định Của, Quận 2
 • Diện tích: 110 - 220m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 70 - 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Thủy, Quận 2
 • Diện tích: 60 - 160m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics