Văn phòng cho thuê tại Quận 3 Từ 10.0 USD - 12.0 USD/m2

 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 60m2 - 70m2 -130m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
 • Diện tích: 80m2 - 120m2 - 180m2 - 230m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
 • Diện tích: 120m2 - 240m2 - 360m2 - 500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
 • Diện tích: 24m2, 46m2, 65m2, 135m2
 • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100, 150, 200, 300, 400, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
 • Diện tích: 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích: 40 - 70 -110m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
 • Diện tích: 40m2 - 124m2
 • Giá thuê: 10.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
 • Diện tích: 50 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 3
 • Diện tích: 30m2 - 50m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Kỳ Đồng, Quận 3
 • Diện tích: 70 - 140 - 210m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics