Văn phòng cho thuê tại Quận 7 Từ 12.0 USD - 15.0 USD/m2

 • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
 • Diện tích: 100m2 đến 450m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 40, 97, 166, 249, 320m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50m2, 70m2, 120m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Lương Bằng,Quận 7
 • Diện tích: 70,80,500,1500,2000m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
 • Diện tích: 100,150,200,250,400,800m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics