Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Từ 12.0 USD - 15.0 USD/m2

 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9,5USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9,5USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 150 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 100 - 150m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 72m2 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D3, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 140m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 130m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 160m2 - 230m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 35 - 40 - 50 - 80 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 110m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 - 90 - 120 - 170m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 60m2 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 m2, 200 m2,500 m2
 • Giá thuê: 252.000VND ~ 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics