Văn phòng cho thuê tại Quận Tân Bình Từ 12.0 USD - 15.0 USD/m2

 • Vị trí: Trường Sơn,Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Út Tịch, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 60, 70, 120m2
 • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình
 • Diện tích: Từ 100 đến 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 43m2 – 104m2 – 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-300-600m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hoà, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 80, 100, 200, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300-500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 145m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics