Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Từ 12.0 USD - 15.0 USD/m2

 • Vị trí: Tôn Thất Tùng, Quận 1
 • Diện tích: 160, 240, 400, 600m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 40 - 180m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thái Văn lung, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 40m2, 45m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thi Sách,Quận 1
 • Diện tích: 20-60-80-100-200-400-500m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Mai Khai,Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 70, 150, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 120, 150m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 89m2, 114m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 • Diện tích: 53, 70, 120, 220m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Khánh Dư, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 65m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 83m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Pastuer, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 14.2USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 35, 60m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 95m2, 150m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai,Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 100m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn trãi, Quận 1
 • Diện tích: 80, 150, 200, 330m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Thị Sáu, Quận 1
 • Diện tích: 93, 122, 168, 203m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2, 130m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 160m2, 200m2
 • Giá thuê: 14.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics