Văn phòng cho thuê tại Quận 7 Từ 15.0 USD - 18.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50, 100, 200, 300m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 120m2 đến 512m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 73,114,270,435m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Q.7
 • Diện tích: 150m2, 320 m2
 • Giá thuê: 17.7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics