Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Từ 15.0 USD - 18.0 USD/m2

 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80 - 140m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 110m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 20m2 - 50m2 - 100m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 35m2 - 40m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 57 m2, 96 m2, 123 m2, 200 m2
 • Giá thuê: 16 USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics