Văn phòng cho thuê tại Quận Tân Bình Từ 15.0 USD - 18.0 USD/m2

  • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 50 80 120m2
  • Giá thuê:
  • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 30m2, 50m2, 70m2, 100m2
  • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics