Văn phòng cho thuê tại Quận Phú Nhuận Từ 15.0 USD - 18.0 USD/m2

  • Vị trí: Nguyễn Văn trỗi, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 120m2
  • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 60 đến 700m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics