Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Từ 15.0 USD - 18.0 USD/m2

 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, quận 1
 • Diện tích: từ 80m² đến 1050m²
 • Giá thuê: Phía ngoài: 305,000 VNĐ/m²
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 1
 • Diện tích: 120-200-300-500-700m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thái Văn lung, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 40m2, 45m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thi Sách,Quận 1
 • Diện tích: 20-60-80-100-200-400-500m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 70 - 420m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Mai Khai,Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 70, 150, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 120, 150m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 200m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 17.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 58m2, 97m2, 155m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 70m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 100m2, 120m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 17m2, 205m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi,Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 65, 83, 110, 154, 190m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thái Văn Lung, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 400m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai,Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 100m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn trãi, Quận 1
 • Diện tích: 80, 150, 200, 330m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2, 130m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics