Văn phòng cho thuê tại Quận 2 Từ 15.0 USD - 18.0 USD/m2

  • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
  • Diện tích: 80 - 500m2
  • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Đăng Giai, Quận 2
  • Diện tích: 200 - 553m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics