Văn phòng cho thuê tại Quận 3 Từ 21.0 USD - 25.0 USD/m2

  • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
  • Diện tích: 14400m2
  • Giá thuê: 462.000VND ~ 22USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics