Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Từ 25.0 USD - 30.0 USD/m2

  • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 170 - 300 - 500 - 1200 - 3000m2
  • Giá thuê: 17USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics