Văn phòng cho thuê tại Quận 3 Từ 25.0 USD - 30.0 USD/m2

  • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
  • Diện tích: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 700m2
  • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics