Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Từ 30.0 USD - Trở lên/m2

 • Vị trí: Hải Triều, quận 1
 • Diện tích: 100-200-300-500-1000-2000m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 250m2 đến 2000m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Công Trường Mê Linh, Quận 1
 • Diện tích: 200 - 3000m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 120, 200, 300, 500, 700m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 300m2, 600m2
 • Giá thuê: 37USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 100-150-200-250-769m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 10m2, 160m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích: 150m2, 250m2, 300m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 70m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hải Triều, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 45USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 47USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 31USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẫn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 60USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thi Sách, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 35USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 10m2 - 14m2 -18m2 - 22m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics