Văn phòng cho thuê tại Quận 3 Từ 30.0 USD - Trở lên/m2

  • Vị trí: Trần Cao Vân, Quân
  • Diện tích: 5m2 - 30m2
  • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
  • Diện tích: 5m2 - 30m2
  • Giá thuê: 83USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics