Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Đông

 • Vị trí: Lê Thánh tôn, Quận 1
 • Diện tích: 100-200-400-500-1000m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 300m2, 600m2
 • Giá thuê: 37USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 1
 • Diện tích: 106m2, 334m2, 460m2
 • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 73, 80, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics