Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Bắc

 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 250m2 đến 2000m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 115m2, 200m2
 • Giá thuê: 19USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 160m2, 200m2
 • Giá thuê: 14.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 71m2,135m2
 • Giá thuê: 18.6USD/m2/tháng
 • Vị trí: ĐIện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 80, 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 33000m2
 • Giá thuê: 420.000VND ~ 20USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics