Văn phòng cho thuê | Hướng Tây

 • Vị trí: Hải Triều, quận 1
 • Diện tích: 100-200-300-500-1000-2000m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Giai, Quận 1
 • Diện tích: 35m2, 80m2, 110m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích: 30, 50, 60, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Lương Bằng,Quận 7
 • Diện tích: 70,80,500,1500,2000m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn,Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics