Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Tây

  • Vị trí: Hải Triều, quận 1
  • Diện tích: 100-200-300-500-1000-2000m2
  • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Văn Giai, Quận 1
  • Diện tích: 35m2, 80m2, 110m2
  • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
  • Diện tích: 30, 50, 60, 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics