Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh Hướng Nam

  • Vị trí: Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 2000 m2
  • Giá thuê: 8USD/m2
  • Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh
  • Diện tích: 57 m2, 96 m2, 123 m2, 200 m2
  • Giá thuê: 16 USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics