Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Nam

 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 200m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 17.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 83m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 10m2, 160m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 225m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đồng Khởi,Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 53m2, 66m2
 • Giá thuê: 16.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du,Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo,Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 30m2, 40m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics