Văn phòng cho thuê tại Quận 4 Hướng Đông Nam

 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 100-150-300-450-1000m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 150m2, 300m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 28m2, 48m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 100-132-180-340-420m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics