Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Đông Nam

 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 100, 160, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 120, 150m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 50, 225, 319, 453m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, quận 1
 • Diện tích: 115m2
 • Giá thuê: 22USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thành Tôn, Quận 1
 • Diện tích: hơn 150m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 65, 83, 110, 154, 190m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 95m2, 150m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 1
 • Diện tích: 90, 152, 196, 243, 310m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn trãi, Quận 1
 • Diện tích: 80, 150, 200, 330m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích: 46m2, 100m2
 • Giá thuê: 19.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2, 130m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐỈnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 80m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 21.3USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 150m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 45 m2, 71m2, 97m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích: 100, 230, 290, 520m2
 • Giá thuê: 13.4USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics