Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Đông Bắc

 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 500, 700m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Thất Tùng, Quận 1
 • Diện tích: 160, 240, 400, 600m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐĨnh Chi, quận 1
 • Diện tích: 150m2, 200m2, 300m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 170, 300, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 89m2, 114m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 58m2, 97m2, 155m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích: 150m2, 250m2, 300m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 14.2USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 100m2, 120m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi,Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 70m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai,Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 100m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 500m2
 • Giá thuê: 25USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phùng Khắc Khoan,Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 160m2, 230m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 200, 250, 400, 475m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mai Thị lựu, Quận 1
 • Diện tích: 80,100, 160m2, 500m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics