Văn phòng cho thuê tại Quận 1 Hướng Tây Nam

 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 70, 150, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 80, 110, 200, 300, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 40m2, 60m2
 • Giá thuê: 18.8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Pastuer, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 50, 120, 240, 357m2
 • Giá thuê: 25USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thái Văn Lung, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 400m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Pastuer,Quận 1
 • Diện tích: 92m2, 150m2, 300m2
 • Giá thuê: 20.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 100, 230, 290, 520m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 28, 43, 58, 100, 150, 225m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics