Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Xuân Hòa, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 500m2
 • Giá thuê: 6USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 28, 43, 58, 100, 150, 225m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: An Dương Vương, Quận 5
 • Diện tích: 40 - 110m2
 • Giá thuê: 7,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 400m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 -100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích: 100, 230, 290, 520m2
 • Giá thuê: 13.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 80m2 -120m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thích Quản Đức, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50, 100, 200, 300m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 80m2 - 130m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
 • Diện tích: 100,200,300,400m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phước Hưng, Quận 5
 • Diện tích: 30 - 70m2
 • Giá thuê: 12USD /m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 5
 • Diện tích: 50 --> 300m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 40, 97, 166, 249, 320m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50m2, 70m2, 120m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Quận 7
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tản Đà, Quận 5
 • Diện tích: 130 - 1000m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics