Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 1000m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 120m2 đến 512m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Tri Phương, Quận 5
 • Diện tích: 20 - 100m2
 • Giá thuê:
 • Vị trí: Nguyễn Lương Bằng,Quận 7
 • Diện tích: 70,80,500,1500,2000m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 73,114,270,435m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh,Quận 7
 • Diện tích: 50m2 đến 800m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
 • Diện tích: 100,150,200,250,400,800m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Số 3, Quận 2
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Não, Quận 2
 • Diện tích: 20 - 30m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lương Định Của, Quận 2
 • Diện tích: 110 - 220m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 230m - 289m2
 • Giá thuê: 5USD/m/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Q.7
 • Diện tích: 100,150,200,250,300,500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 70 - 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Xuân Soạn,Q.7
 • Diện tích: 45, 65, 70m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Q.7
 • Diện tích: 94, 123, 141, 165m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đăng Giai, Quận 2
 • Diện tích: 200 - 553m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sáng tao, Q.7
 • Diện tích: 140,200,350,500,710m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Thập,Q.7
 • Diện tích: 50,75,125,150m2
 • Giá thuê: 8,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Thủy, Quận 2
 • Diện tích: 60 - 160m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Q.7
 • Diện tích: 150m2, 320 m2
 • Giá thuê: 17.7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích: 60 - 80 - 100 - 200 - 392 - 800m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Q.1
 • Diện tích: 80m2 - 108m2 - 116m2 - 224m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Q.1
 • Diện tích: 40m2 - 80m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2 - 140m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics