Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 50m2 - 70m2 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 20m2 - 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 100 - 450m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 60m2 - 128m2
 • Giá thuê: 14,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 800m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 120m2 - 240m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
 • Diện tích: 80m2 - 150m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cao Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 100m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 100 - 195m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 75 - 95m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 150 - 300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 130 - 330m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 155m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 220m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 150m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 70m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: hiện đang full diện tích
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn KIệm, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics