Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 50 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 66m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 80 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40 - 60 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 -100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9,5USD/m2
 • Vị trí: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 150m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9,5USD/m2
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 45m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 -100 - 200 - 300 - 500m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 62 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 150 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80 - 140m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 100 - 150m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m3 - 55 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 72m2 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 130m2 - 260m2
 • Giá thuê: 6,5USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics