Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2- 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 120m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m2 - 35m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 160m2 - 230m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 35 - 40 - 50 - 80 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 35m2 - 40m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 110m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 150 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 16m2 - 45m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 - 90 - 120 - 170m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, P.16, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 189.000VND ~ 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 60m2 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 m2, 70 m2, 120 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ,P.25,Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 420 m2
 • Giá thuê: 168.000VND ~ 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 m2, 200 m2,500 m2
 • Giá thuê: 252.000VND ~ 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 60 m2, 120 m2
 • Giá thuê: 10 USD/m2
 • Vị trí: Kỳ Đồng, Quận 3
 • Diện tích: 70 - 140 - 210m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 2000 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Phường 6,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 65m2 - 75m2 - 140m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 57 m2, 96 m2, 123 m2, 200 m2
 • Giá thuê: 16 USD/m2
 • Vị trí: Mặt tiền đường Điện biên phủ, P.26, Q.Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 m2, 60 m2, 80 m2, 100 m2, 150 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics