Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Hải Triều, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 45USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 47USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn,Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 31USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Cao Vân, Quân
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẫn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 60USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thi Sách, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 35USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 83USD/m2/tháng
 • Vị trí: Út Tịch, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 60, 70, 120m2
 • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cửu Long, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 76, 92m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 23 m2, 36m2, 50m2, 108m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình
 • Diện tích: Từ 100 đến 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 150, 300, 450, 600, 900m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 43m2 – 104m2 – 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 10m2 - 14m2 -18m2 - 22m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics