Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Xuân Hồng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30-40-50-70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-300-600m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50-700-100-190m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 50-150-223-340-421-520m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 95m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80-140-190m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 132m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hoà, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 80, 100, 200, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 130m2, 150m2, 220m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thăng Long , Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 76m2, 126m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300-500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 40, 60, 120m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 60, 90m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80, 160m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50, 95, 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 20m2, 22m2, 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sông Thao, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 145m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-400-600m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: từ 50 đến 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics